Proiecte finalizate

Uniunea Europeană Guvernul României Regio Instrumente Structurale 2014-2020

Titlu proiect: "Extinderea capacitatii de productie a dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice in cadrul N.M. ELECTRO S.R.L.”

S.C. N.M. ELECTRO S.R.L. cu sediul în municipiul Oradea, Str. Caii Ferate, nr. 9, județul Bihor, CUI 10958036, J5/811/1998, a derulat incepand cu 03.05.2018 proiectul cu titlul: „Extinderea capacitatii de productie a dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice in cadrul N.M. ELECTRO S.R.L.”, cod SMIS 112670, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1926 / 03.05.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.079.407,63 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.257.795,24 lei, din care 1.069.125,95 lei din FEDR și 188.669,29 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la sediul social al societății în Regiunea Nord-Vest, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Caii Ferate, nr. 9, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Extinderea capacitatii de productie a dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice in cadrul N.M. ELECTRO S.R.L.” a constat in îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în cadrul societatii si prin realizarea unei investitii initiale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Extinderea capacitatii de productie a cutiilor de conexiunele electrice, prin achizitia a 13 echipamente noi si performante, prin achizitia unui soft de proiectare, precum si montarea unui sistem de iluminat LED, care genereaza inovare de produs si de proces in cadrul societatii.
2. Realizarea activitatilor de internationalizare, a activitatilor de recertificare a sistemului integrat de management si de certificare a produsului.
3. Cresterea numarului mediu de salariati ai societatii prin crearea unui loc de munca pentru persoane din categorii defavorizate.

Rezultatele proiectului sunt:
1. 13 echipamente noi si performante, 1 soft de proiectare, 1 sistem de iluminat LED
2. 1 participare la un targ international, 1 sistem integrat de management recertificat, 1 produs certificat
3. 1 loc de munca creat din categoria persoanelor defavorizate

Scopul investitiei initiale presupune atat achizitionarea de echipamente performante, de generatie noua, cat si achizitionarea de active necorporale menite sa sustina activitatea productiva dezvoltata prin proiect. In plus, sunt vizate activitati de internationalizare si de certificare pentru cresterea calitatii produsului si a prezentei acestuia pe piata, inclusiv la nivel international.

Data de începere a proiectului: 01.01.2017
Data de finalizare a proiectului: 30.11.2019
Perioada de implementare in luni: 35 luni

BENEFICIAR: N.M. ELECTRO S.R.L.NM Electro

„Extinderea capacitatii de productie a dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice in cadrul N.M. ELECTRO S.R.L.”
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro